изкривен

изкривен
гл. - извит, разкривен, прегърбен
гл. - крив, лъкатушен
гл. - наклонен, килнат

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • безформен — прил. неоформен, неочертан, неправилен, аморфен, нестроен, сплескан, смачкан, безобразен, крив, разкривен, изкривен, раздърпан, грозен, чудовищен прил. мъглив, облачен, заоблачен …   Български синонимен речник

  • гърбав — прил. гърбат прил. прегърбен, извит, превит, крив, изкривен, приведен прил. издут, подут, изпъкнал …   Български синонимен речник

  • извит — прил. превит, крив, изкривен, закривен, кръгъл, объл, прегънат, извъртян прил. завит, усукан, увит прил. закръглен, заоблен прил. разкривен, прегърбен прил. лъкатушен, криволичещ, вълнообразен …   Български синонимен речник

  • извъртян — гл. извит, обърнат, изкривен, разкривен, превит, прегънат гл. преиначен, изменен, видоизменен, изопачен, изкълчен …   Български синонимен речник

  • изкуствен — прил. неестествен прил. имитиран, възпроизведен, копиран, пресъздаден прил. изкривен, изкълчен прил. престорен, неискрен, фалшив, лъжлив, фалшифициран, измамлив прил. подправен прил. недействителен, въображаем, илюзорен …   Български синонимен речник

  • изкълчен — прил. навехнат прил. крив, изкривен, разкривен, извъртян прил. преиначен, изменен, изопачен прил. разместен, несвързан, непоследователен, нелогичен …   Български синонимен речник

  • изменен — гл. променен, видоизменен, преобразен, взел друг вид, трансформиран, претърпял промяна гл. обезобразен, обезформен, деформиран, изкривен, изопачен, преиначен …   Български синонимен речник

  • изопачен — прил. преиначен, извъртян, изменен, изкривен, неверен, изкълчен, превратен, извратен, променен, видоизменен, окарикатурен прил. подправен, фалшифициран, опорочен, нечист, пълен с грешки прил. преувеличен, силно повлияй прил. недостоверен …   Български синонимен речник

  • килнат — гл. крив, изкривен, наклонен …   Български синонимен речник

  • крив — прил. изкривен, закривен, извит, превит прил. неправилен, безформен, смачкан, сплескан, неоформен, грозен, разкривен, раздърпан, разтеглен, обезформен прил. погрешен, неверен, несправедлив прил. виновен, виноват, провинен, нечестен прил. извит… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”